Πολυτεχνείο-Σκασιαρχείο & ΚΟΦΙΨΥ δίνουν το μικρόφωνο στα παιδιά