ESPIRITUS - VA BAR FLIES - 16 La Mente Abstracta (250)