"SOLAR SYSTEM" - Freddie Gibbs x Madlib x MF DOOM Type Beat