Μια σειρά συνεντεύξεων από την Ραφαηλία, μαθήτρια της Στ’ Δημοτι