Εκπομπή: "Ένα εργαστήριο μαγείας.." - Ε' τάξη Δ.Σ. Ναυστάθμου