Το σφαγείο - Μίκης Θεοδωράκης - Γ' τάξη - Σελήνια 2022 -23