Κωνσταντίνος - ποίημα για το Πολυτεχνείο - Α' ανάγνωση - Γ' τάξη - Σελήνια 2022 -23